Πληροφορίες για : euromed2015.eu
Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Website παρουσίασης, διαχείρισης και οργάνωσης του Πανελλήνιου συνεδρίου ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς EUROMED2015, που έγινε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι εγγραφές των συνέδρων και οι πληρωμές των συνδρομών, έγιναν ηλεκτρονικά, καθώς και η υποδοχή, η αξιολόγηση και βαθμολογία από την επιστημονική επιτροπή των εργασιών των επιστημόνων που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο. Το επόμενο συνέδριο για την Ελλάδα, έχει εξαγγελθεί για το 2017. Όλες οι επιστημονικές ανακοινώσεις καθώς και τα πρακτικά του συνεδρίου έχουν αναρτηθεί στο WEBsite.

  • Σχεδιασμός: Βαγγέλης Δεμεσλής
  • Ανάπτυξη: Βαγγέλης Δεμεσλής
  • Συνεργάτης: Θάνος Δεμεσλής
  • Ολοκληρώθηκε: 14/08/2015
  • Ιδιοκτήτης: euromed2015.eu
  • Αναπτύχθηκε με: HTML5 / CSS3 / Bootstrap 3.5 / Responsive / PHP / MySQL / CMS
  • Πρόσθετα: ηλεκτρονική Εγγραφή συνέδρων / Online πληρωμές / ηλεκτρονική υποδοχή εργασιών (paper Submission) / Επιστημονική Επιτροπή (Διαχείριση)  / Αξιολόγηση εργασιών / Σύστημα επικοινωνίας με συγγραφείς, μέλη επιστημονικής επιτροπής και συνέδρους / Φόρμα Επικοινωνίας.
Share:

Screenshots:

Πανελλήνιο Συνέδριο <br />
Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Πανελλήνιο Συνέδριο <br />
Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Πανελλήνιο Συνέδριο <br />
Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.