Πληροφορίες για : ICD-10
Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων - ICD-10

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD)

Η Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD) αποτελεί μία κωδικοποίηση των νοσημάτων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που αρχικά έχει σα σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη ανάλυση και επεξεργασία των ιατρικών διαγνώσεων παγκοσμίως.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διατηρεί στο διαδίκτυο μία έκδοση (στα αγγλικά) της τελευταίας αναθεώρησης η οποία είναι αναζητήσιμη.

Η RDBMS ICD-10 είναι το αποτέλεσμα της συγχώνευσης της βάσης δεδομένων της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νοσημάτων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας, σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Η RDBMS ICD-10 διατίθεται για ερευνητές του κλάδου της υγείας και ιατρούς, για προσωπική χρήση, σε μορφή SQL αρχείου.
 

  • Σχεδιασμός: Βαγγέλης Δεμεσλής
  • Ανάπτυξη: Βαγγέλης Δεμεσλής
  • Ολοκληρώθηκε: 22/10/2015
  • Ιδιοκτήτης: Doctor-Expert-System.gr
  • Αναπτύχθηκε με: HTML5 / CSS3 / Bootstrap 3.5 / PHP / MySQL / Responsive /
Share:

Screenshots:

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων - ICD-10
Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων - ICD-10
Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων - ICD-10